CitiService

CitiService

CitiService poleca

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów korporacyjnych i przedsiębiorstw, Citi Handlowy oferuje Państwu współpracę z CitiService - Zespołem Doradców gotowych odpowiedzieć na każde Państwa pytanie.

W czym pomoże Doradca CitiService:

  • informacje dotyczące bieżącej obsługi rachunku (salda, operacje na rachunkach, kursy walut, oprocentowanie depozytów, wyciągi)
  • anulowanie/status płatności krajowych i zagranicznych sposób wypełnienia niestandardowych płatności (w tym SORBNET i płatności w walutach egzotycznych)
  • informacje dotyczące blokad na rachunkach bankowych
  • wystawianie opinii i zaświadczeń bankowych
Doradcy CitiService są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 pod numerem telefonu

Doradcy CitiService
801 24 84 24
+48 (22) 690 19 81
W przypadku problemów technicznych z Systemem Bankowości Elektronicznej CitiDirect prosimy o kontakt z infolinią HelpDesk Pomoc techniczna CitiDirect pod numerami telefonu.
HelpDesk Pomoc techniczna CitiDirect
801 34 39 78
+48 (22) 690 15 21

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Aktualności
rozwiń
zwiń
12 czerwca 2017
Ważna informacja dla Klientów korzystających z kart obciążeniowych Visa Business

W związku z trwającym procesem migracji Kart na nową platformę informujemy, że dla Klientów korzystających z Kart obciążeniowych Visa Business prowadzona jest akcja informacyjna zawierająca:

  • list ze szczegółowymi informacjami na temat procesu migracji i realizowanych prac
  • wiadomości e-mail z danymi do rejestracji dla administratora programu w frmie
  • nowe Karty wyposażone w mikroprocesor

Pragniemy również przypomnieć, że przez kolejne cykle rozliczeniowe będzie występowało jedno zbiorcze obciążenie Państwa rachunku z tytułu rozliczenia dwóch typów Kart, jakie Państwo posiadają. Szczegóły dotyczące obciążeń nowych Kart dostępne są poprzez platformę CitiManager, o której szerzej piszemy poniżej – w informacji dla pełnomocników oraz pracowników frmy korzystających z Kart obciążeniowych

 

Istotne informacje

Dla pełnomocników ds. Kart w firmie

W związku z udostępnieniem Państwu nowej platformy CitiManager do zarządzania Kartami Business pełnomocnicy, którzy dotychczas byli upoważnieni do odbioru Kart i numerów PIN, otrzymają również status pełnomocnika głównego i administratora systemu Kart Business w CitiManager. Każdy pełnomocnik otrzymał lub otrzyma dwie oddzielne wiadomości e-mail z adresu citicommercialcards.admin@citi.com, zawierające:

  • unikalny numer ID / identyfkator rejestracji oraz
  • hasło/kod rejestracji.

 

Dane służą do zalogowania na stronie home.cards.citidirect.com poprzez opcję „Samodzielna rejestracja dla osób nieposiadających Karty” i utworzenia konta administratora.

W przypadku nieotrzymania ww. wiadomości prosimy o kontakt z Obsługą Kart Korporacyjnych w celu uzupełnienia danych kontaktowych niezbędnych do utworzenia kont w systemach.

Więcej informacji na temat utworzenia dostępu do CitiManager i jego funkcjonalności oraz dotyczących modułu CCRS znajdą Państwo na stronie citidirect.pl oraz www.citihandlowy.pl/strefaklienta/karty.

Dla pracowników

Przesłane nowe Karty z chipem będą nieaktywne – należy dokonać ich telefonicznej aktywacji do końca czerwca br., co będzie równoznaczne z blokadą obecnie używanej Karty. Od lipca rozpoczęty zostanie proces blokowania starych Kart.

Każdy pracownik, który otrzyma nową Kartę z chipem, powinien skontaktować się telefonicznie z Obsługą Kart Korporacyjnych (tel.: +48 22 692 26 62 lub 800 120 111) celem nadania kodu T-PIN (PIN do obsługi telefonicznej) oraz kodu A-PIN (PIN do autoryzowania transakcji w terminalach POS i bankomatach), postępując zgodnie z instrukcją otrzymaną od Banku wraz z Kartą. Pracownicy ww. infolinii pozostają do Państwa dyspozycji w godzinach od 6.30 do 24.00.

Istotne zmiany z zakresu funkcjonowania Kart Obciążeniowych Visa Business z dostępem do systemu CitiManager

 

Funkcja Przed zmianą Po zmianie Dodatkowe informacje
Autoryzacja transakcji Poprzez podpis Poprzez PIN Szybsza i bezpieczniejsza forma autoryzacji. Dalej, jako alternatywna opcja, pozostaje autoryzacja poprzez podpis
Konstrukcja Karty Karta z paskiem magnetycznym Karta z paskiem magnetycznym i chipem Bezpieczniejszy zapis danych
Płatności zbliżeniowe Niedostępne Planowane do wdrożenia Bank obecnie pracuje nad wdrożeniem tej funkcjonalności. Zostaną Państwo poinformowani o jej udostępnieniu
Numer Karty Numer przypisany do Karty z paskiem magnetycznym Całkowicie nowy numer przypisany do Karty z chipem W przypadku cyklicznych obciążeń lub rezerwacji prosimy o zmianę numeru Karty
Ważność Karty 1 rok 3 lata Obniżenie kosztów wydania Karty (nie co rok, jak dotychczas, a raz na 3 lata). Redukcja kosztów dystrybucji w firmie i kosztów administracyjnych
Opłata za użytkowanie Karty Opłata roczna, płatna z góry Opłata miesięczna Brak opłaty za pozostałe miesiące po zamknięciu Karty
Ekspresowe wydanie Karty W ciągu 1 dnia roboczego W kolejnym dniu roboczym Terminy dla poprawnie wypełnionego Wniosku dostarczonego do Banku w dzień roboczy do godz. 12.00. Kurier dostarcza przesyłki w dni robocze do godz. 17.00
Dystrybucja PIN-u Pocztą, kolejnego dnia po Karcie PIN nadawany telefonicznie w trakcie aktywacji Karty poprzez IVR Karta gotowa do płatności po jej aktywacji. Redukcja kosztów dystrybucji w frmie i kosztów administracyjnych
Zmiana PIN-u PIN stały dla Karty PIN nadawany telefonicznie Bezpłatna zmiana i nadanie PIN-u w miejsce ponownego wydania Karty i kosztów z tym związanych
Odzyskanie PIN-u Ponowne wysłanie PIN-u pocztą Ponowne telefoniczne nadanie PIN-u Bezpłatna zmiana i nadanie PIN-u w miejsce opłaty wynoszącej 20 PLN
Dostęp pracownika do transakcji Telefonicznie lub poprzez wyciąg Telefonicznie, poprzez wyciąg, dostęp on-line włącznie z dostępem mobilnym CitiManager i CitiManager Mobile, w każdym miejscu i czasie
Dostęp do informacji nt. Kart i transakcji dla pełnomocnika Telefonicznie, poprzez wyciągi oraz raporty statyczne w CitiDirect Telefonicznie, poprzez wyciągi i dane dostępne w CitiManager CitiManager z dostępem on-line
Dostęp do raportów Raporty dostępne w CitiDirect Możliwość samodzielnego generowania raportów w module CCRS dostępnym w CitiManager. Wyłączona opcja raportów dostępnych obecnie w CitiDirect CCRS to zaawansowane narzędzie do indywidualnego tworzenia raportów z dowolnych danych o Karcie i transakcji z możliwością subskrypcji, tworzenia wzorów raportów, dzielenia się z innymi pracownikami itp. Instrukcja dot. CCRS dostępna na www.citidirect.pl
Wyciągi dla pracownika Wysyłane na adres e-mail Do pobrania w CitiManager Pracownik otrzymuje powiadomienie e-mail o gotowym do pobrania wyciągu w CitiManager
Wyciągi Indywidualne pracowników oraz Zbiorcze dla firmy Wysyłane na adres e-mail lub do pobrania poprzez CitiDirect Do pobrania w CitiManager Wyciąg Zbiorczy dla wszystkich Kart zostaje zastąpiony Wyciągami Zbiorczymi – oddzielnie dla każdego koloru Kart (Gold, Silver, Blue)
Wyciągi Zbiorcze dla firmy Jeden wyciąg dla wszystkich Kart Jeden wyciąg dla Kart Gold, Silver i Blue Możliwość generowania zbiorczych danych w wielu formatach oraz w indywidualnym zakresie poprzez CitiManager lub CCRS
Archiwum wyciągów 30 dni 5 lat Wcześniej w CitiDirect, teraz dostępne w CitiManager
Zakończenie cyklu rozliczeniowego Kart i data wyciągu 25. dnia każdego miesiąca, niezależenie od dni wolnych od pracy Jeśli dzień zakończenia cyklu (25. dzień miesiąca) przypada na dzień wolny od pracy, to zostanie on wyznaczony na poprzedzający dzień roboczy, a data wyciągu na kolejny dzień roboczy Zmiana prezentacji dat nie wpłynie na sposób działania Kart oraz rozliczania wyciągów
Powiadomienia Niedostępne Wysyłane na e-mail. Planowane wdrożenie powiadomień SMS Ustawiane przez Bank, frmę i pracownika w CitiManager. Np. o dostępności nowego wyciągu, przekroczeniu ustalonego progu limitu Karty, transakcji powyżej wyznaczonej kwoty czy też dokonaniu samej transakcji i wiele innych powiadomień
Struktura pełnomocników ds. Kart Business Pełnomocnicy do odbioru Kart i numerów PIN wśród pełnomocników do dyspozycji pisemnych i telefonicznych Pełnomocnicy główni do odbioru Kart, ustawieni jako pierwsi administratorzy w CitiManager oraz pełnomocnicy pomocniczy do dyspozycji pisemnych i telefonicznych Bank ustanowił głównych pełnomocników z obecnej listy pełnomocników, którzy są wyznaczeni do odbioru Kart i numerów PIN. Osoby te otrzymają dwie wiadomości e-mail – z identyfkatorem i unikalnym kodem do rejestracji w celu aktywacji dostępu do CitiManager dla administratora. Osoby te dysponują możliwością dalszej delegacji dostępów do CitiManager dla innych osób w frmie na swoim lub niższym poziomie dostępów
Czasowa zmiana limitu Dostępna telefonicznie i poprzez e-mail do kwoty 55 tys. PLN, niezależnie dla płatności bezgotówkowych oraz gotówkowych Dostępna telefonicznie i poprzez e-mail do kwoty 55 tys. PLN. Dla płatności bezgotówkowych bez zmian, a dla płatności gotówkowych nowy limit nie może być wyższy niż pierwotny limit Karty W przypadku potrzeby zwiększania limitów gotówkowych ponad pierwotny limit Karty prosimy o jego aktualizację, aby w przyszłości nie był on ograniczeniem. Bank planuje dodatkowo wdrożenie zmiany limitów Karty poprzez CitiManager
Telefon do Obsługi Kart Business (22) 692 24 36 lub 800 120 078 (22) 692 26 62 lub 800 120 111 Aktualny numer znajduje się zawsze z tyłu Karty
Dostępne typy Kart Gold, Silver, Blue, CitiBusiness Gold, Silver, Blue Ze względu na Państwa zmniejszające się zainteresowanie płaskimi Kartami CitiBusiness Bank zdecydował się na wycofanie ich z oferty i wraz z migracją na nowy system wydanie w to miejsce Kart z wyższego segmentu – Blue
Dostęp do wyciągów i raportów Poprzez CitiDirect portal.citidirect.com Poprzez CitiManager home.cards.citidirect.com Adresy i materiały informacyjne dostępne na stronie www.citidirect.pl
Opłata za Rozszerzoną odpowiedzialność Banku Naliczana na koniec cyklu pod warunkiem dokonania co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej Naliczana na koniec cyklu pod warunkiem dokonania co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej Pomimo ryzyka utraty Karty, niezależnie od tego, czy jest ona używana czy nie, Bank w dalszym ciągu nie nalicza opłaty za miesiące, w których Karta nie jest aktywna

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Obsługą Kart Korporacyjnych (tel.: +48 22 692 26 62
lub 800 120 111)


15 sierpnia 2014
Rozbudowana funkcjonalność infolinii CitiService

Szanowni Państwo, miło nam zakomunikować, iż z dniem 15 sierpnia 2014 r. została rozbudowana funkcjonalność infolinii CitiService, dostępnej pod aktualnymi numerami 801 24 84 24 i +48 22 690 19 81.

Obecnie, po wybraniu numeru infolinii:

w opcji 1 - "pomoc w obsłudze operacyjnej produktu" - kontakt z doradcą Departamentu Obsługi Klienta CitiService,
w opcji 2 - "pomoc w obsłudze systemu bankowości elektronicznej CitiDirect - zapytania techniczne" - kontakt z doradcą z Pomocy technicznej CitiDirect,
w opcji 3 - "pomoc w obsłudze kart biznesowych" - kontakt z doradcą operacji kartowych,
w opcji 4 - "pomoc w obsłudze systemu bankowości elektronicznej Info Trade" - kontakt z doradcą Info Trade,
w opcji 5 - "pomoc w obsłudze lokat i depozytów" - kontakt z dedykowanym doradcą.

Jednocześnie zapewniamy, iż kontakt telefoniczny z indywidualnym Doradcą CitiService pozostaje bez zmian, a ich obecne numery telefonów są nadal aktualne.

Mamy nadzieję, że wprowadzone usprawnienia zwiększą Państwa zadowolenie ze współpracy z Bankiem.

Archiwum Aktualności CitiService