Rachunek bieżący
Zarządzanie finansami

Podstawą do skorzystania z pełnego zakresu usług Citi Handlowy jest rachunek bieżący, który umożliwia gromadzenie środków finansowych oraz prowadzenie rozliczeń zarówno krajowych, jak
i zagranicznych. Bank umożliwia otwarcie i prowadzenie rachunków złotowych oraz dewizowych.

Citi Handlowy proponuje również indywidualną strukturę rachunku, to jest otwarcie kont pomocniczych do rachunku bieżącego, w liczbie uzależnionej od potrzeb wynikających ze struktury organizacyjnej firmy i rodzaju działalności.

Bank umożliwia Klientom otrzymywanie wyciągów w formie elektronicznej, która w pełni zastępuje papierowe odpowiedniki, znacznie ułatwiając i przyspieszając pracę.