Fixed Income, Currency and Commodities
FX Transactions Money Market & Fixed Income Derivatives eCommerce Contact Us
 

Отдел Финансови пазари предлага висококачествени услуги, като непрекъснато подобрява съществуващите продукти и въвежда нови такива въз основа на нуждите на нашите клиенти. Сити изготвя за своите клиенти стратегии за управление на валутен, лихвен и стоков риск.

Основната ни цел е да развиваме връзките си с нашите местни и международни клиенти и да спечелим репутация на лидер в сферата на иновативни финансови решения в България.