Emerging Markets Sales and Trade

       
   

Валутни сделки във всички основни чужди валути срещу лева, както и основните „кръстосани” операции:

  • Валутни сделки със „спот” валъор
  • Валутни сделки с бъдещ валъор
  • Валутни сделки с бъдещ валъор с нетиране