Emerging Markets Sales and Trade

       
   

За да се свържете с екипа на отдел Финансови пазари и за друга информация, моля свържете се с:

Отдел
Телфон/факс
CitiService
(359 2) 9175 175
(359 2 ) 9819 914
Рецепция
(359 2) 9175 100
(359 2) 9819 914