Global Transaction Services

Cash Management
       
   

Основни конкурентни предимства:

  • Консултански услуги за оптимално структуриране на транзакцията
  • Посредством огромната си клонова мрежа Citi може да издаде гаранция почти във всяко място по света
  • Консултиране и обслужване от началото до края на процеса
  • Обучение предоставяно на персонала на клиента