Global Transaction Services
About UsCash ManagementTrade CitiServiceCitiDirect
 

Глобални Транзакции и Услуги е част от направление Корпоративно и Инвестиционно банкиране на Ситигруп. На глобално ниво GTS предлага интегрирани решения за управление на парични потоци, фондови услуги и услуги свързани с ценни книжа, както и търговско финансиране и търговски услуги за международни корпорации, финансови институции, а също и за публичният сектор.

В България, GTS предлага управление на парични потоци, договори за доверителни сметки, търговски услуги и др.

GTS Факти:
  • достъп до пълния асортимент от възможности и решения на Сити, първокласна глобална финансова компания, с една от най-големите пазарни капитализации в света.
  • средство за изграждане на клирингови и депозитарни услуги в множество развиващи се страни.
  • авторитет в проучването на пазара, разполагайки с мрежа от служители, които са в състояние да предложат на клиентите ежедневно наблюдение и анализ на световните пазари.
  • водещ стратегически консултант по въпроси свързани със ценни книжа и тяхното структуриране, развиващите се пазари, клирингов риск, процеси обхващащи входящи транзакции и плащания, технологична интеграция и др.
  • високо мотивирани екипи от професионалисти, системни и технологични експерти, пазарни аналитици и служители от отдел обслужване на клиенти.
  • CitiDirect ® Online Banking - уеб-базирана платформа за електронно банкиране, отличена с множество награди и отличия, работеща на 22 езика (включително и български език).