Global Transaction Services
LendingCorporate FinanceFinancial Advisory Contact Us
 

Отдел "Корпоративно банкиране" е подразделение на сектор "Корпоративно и инвестиционно банкиране" в Ситигруп. В глобален мащаб корпоративното банкиране на Сити предлага пълна гама кредитни продукти, ценни книжа с фиксиран доход и консултантски услуги на международни корпорации, финансови институции и компании от публичния сектор, както и на най-големите местни корпоративни клиенти.