Emerging Markets Corporate Banking

       
   

За да се свържете със служителя в отдел „Корпоративно банкиране”, който отговаря за Вашата компания и за всякакви други въпроси, моля обърнете се към:

Име на отдела
Телефон / Факс
Отдел „Работа с клиенти”
+359 2 9175 175
+359 2 9819 914
Рецепция
+359 2 9175 100
+359 2 9819 914