Emerging Markets Corporate Banking

       
   

Сити предлага на своите клиенти широк спектър от консултантски услуги, като по този начин им помага да осъществят стратегитеските си цели, като например:

  • Намиране на стратегически парньори
  • Преструктуриране на корпоративна капиталова структура
  • Привличане на финансови инвеститори чрез придобиване на кредитен рейтинг от реномирани световни рейтингови агенции

Сити беше консултант по следните значими сделки:
9-цифрена транзакция в евро
Консултант на акционерите на JetFinance при продажбата на компанията на френското дружество за потребителско финансиране Cetelem
348 милиона евро
Консултант при финансирането на проекта за 840-мегаватовата ТЕЦ “Марица Изток” - 3
311 милиона евро
Консултант на OTP Bank при придобиването на Банка ДСК
110 милиона евро
Консултант на акционерите на ХебросБанк при успешното придобиване на банката от HVB Банк Биохим
1.2 милиарда евро
Консултант за продажбата на Мобилтел АД на Telekom Austria