Emerging Markets Sales and Trade

       
   

Всеки потребител на онлайн банкиране CitiDirect© има свое собствено устройство за генериране на парола – SafeWord Card. Това е устройство с размера на кредитна карта, което генерира динамична парола за потвърждаване на достъпа до CitiDirect.

Динамичната парола до голяма степен свежда до минимум риска от това неуплномощена страна да получи достъп до информацията по вашата сметка. Всеки потребител на електронно банкиране има строго дефинирани права на достъп. Всеки път, когато се включите в CitiDirect©, системата проверява вашето ниво на достъп и функции. Комуникацията е осигурена с 128-bit SSL, а закодираните данни не дават възможност данните да бъдат видени от хора, които не са упълномощени потребители.