Emerging Markets Sales and Trade

       
   

Минималните софтуерни изисквания за опериране на онлайн банкиране CitiDirect© са посочени по-долу.

Онлайн банкиране CitiDirect е сертифицирано да работи с операционни системи на Microsoft.
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
Интернет браузери
 • Microsoft Internet Explorer (IE), версия 6 или по-висока (*)
 • Mozilla Firefox в момента НЕ се поддържа официално.
  (*) IE 7.0 е препоръчително .
Java Sun (JRE)
Adobe Acrobat Reader© 5.0 или по-нов
 • Необходим за извеждане на справки или документи на CitiDirect в pdf формат.
 • Минималните и препоръчителните изисквания към хардуерно оборудване за работа с онлайн банкиране CitiDirect© са посочени по-долу.


 • Минимални: посочените изисквания ще дадат възможност за опериране със CitiDirect на вашия компютър.
  Препоръчителни: посочените по-долу изисквания ще осигурят по-добра работа на системата в CitiDirect.
Компютърен процесор(CPU)
 • Минимални: 1 GHz CPU
 • Препоръчителни: 2 GHz CPU
Компютърна памет (RAM)
 • Минимум: 512 MB
 • Препоръчителна: 1 GB *
(*) По-новите версии на операционни системи Windows използват повече RAM.
Монитор/Дисплей
 • Минимум: монитор VGA с резолюция 800X600
 • Препоръчителен: резолюция 1024X768 или по-голяма за усилване на визуалното възприятие на CitiDirect
Връзка с интернет
 • Минимум (САМО за клиенти с Dial-up връзка): модем/скорост: 28.8K bps (28,800 baud/second) или повече; изисква се поне версия V.34 на протокола за модем ; препоръчва се версия V.90 на протокола за модем.
 • Препоръчителна: високоскоростен интернет или широколентова връзка.