Emerging Markets Sales and Trade

       
   

Моля, обърнете се към своя отговорен служител Корпоративно банкиране или отдел 'Електронно банкиране' за достъп до CitiDirect.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ, обадете се на телефона за техническо съдействие за електронно банкиране (ЕB Help Desk): +359 (2) 917 5141.
Можете да поискате също така инсталиране на място и/или обучение.

Влезте в Citidirect:

Интернет страница на Citidirect:
http://www.citidirect.com

Крайни срокове за електронни плащания:
Моля, спазвайте следните крайни срокове, за да сте сигурни, че получателят ще получи средствата същия ден, в който е наредено плащането през CitiDirect:

  • Плащания през БИСЕРА – не по-късно от 13.00 ч. (12.00 ч. ЦЕВ)
  • Плащания през РИНГС – не по-късно от 15.30 ч. (14.30 ч. ЦЕВ)

Вашата сметка ще бъде задължена на същия ден, в който пуснете плащане, преди 17.00 ч. (16.00 ч. ЦЕВ).

Пакет за електронно банкиране