Global Transaction Services
Security InformationKey BenefitsSystem RequirementsRequest CitiDirect Online Banking
 

Моля, обърнете се към своя отговорен служител Корпоративно банкиране или отдел 'Електронно банкиране' за достъп до CitiDirect.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ, обадете се на телефона за техническо съдействие за електронно банкиране (ЕB Help Desk): +359 (2) 9175 141 или +359 (2) 9175 175 – Отдел работа с клиенти (Citiservice) , както и на имейл: citidirect.bulgaria@citi.com.
Можете да поискате също така инсталиране на място и/или обучение.

Влезте в Citidirect:

Интернет страница на Citidirect:
http://www.citidirect.com

Крайни срокове за електронни плащания:
Моля, спазвайте следните крайни срокове, за да сте сигурни, че получателят ще получи средствата същия ден, в който е наредено плащането през CitiDirect:

  • Плащания през БИСЕРА – не по-късно от 14.00 ч. (13.00 ч. CET)
  • Плащания през РИНГС – не по-късно от 15.45 ч. (14.45 ч. CET)

Вашата сметка ще бъде задължена на същия ден, в който пуснете плащане, преди 17.00 ч. (16.00 ч. CET).