Emerging Markets Sales and Trade

       
   

Информация за сметките в реално време
Имате бърз достъп до информацията за салда, извлечения и движения по вашите сметки в Ситибанк в рамките на деня в реално време. Това ще ви позволи да вземете правилно инвестиционно решение.

Изпращане на извлечения по електронна поща
CitiDirect позволява автоматично изпращане на вашите извлечения по сметка по защитена ел.поща до един или група получатели с различна честота.

Бъдещи вальори
Плащания с бъдещ вальор са позволени до 45 календарни дни

Разнообразни валути
Може да нареждате плащания в над 130 световни валути

Интеграция между CitiDirect и вашите счетоводни системи
Възможностите за експортен файл от онлайн банкирането CitiDirect позволява свързване с вашата счетоводна система за осчетоводяване. Клиентите могат да дефинират експортните формати. Възможно е да се използват и предварително определени стандартни формати (SAP, SWIFT и т.н.).

Налична на български език и на още 23 езика
CitiDirect е многоезикова система и е напълно разработена за изобразяване на всички екрани на български или на друг език от списъка с 24 налични езика.

Автоматично изтегляне на новите версии
Новите версии на CitiDirect са автоматични и периодични. Новите доработки се изтеглят автоматично през Интернет при вашия вход в системата.

Сигурност и контрол на приложението от високо ниво
Надеждната сигурност е съществена за непрекъснатостта на трансакционния процес от точка до точка. Динамичните пароли спомагат за осигуряване на сигурност и контролиран достъп до информацията.

Качествено обслужване и поддръжка
Ситибанк – България, предоставя своевременна експертна помощ и постоянна поддръжка на системата. Нашият екип по електронно банкиране предоставя клиентско обслужване чрез специална телефонна линия на +359 (2) 917 5141 или помощ на място във вашия офис.